Tajemniczy klienci w Centrach Handlowych Gemini Park

W ogólnopolskim badaniu "Tajemniczy Klient" przeprowadzonym przez międzynarodową firmę International Service Check, Centra Handlowe Gemini Park otrzymały bardzo wysokie oceny. Tarnowskie Gemini zdobyło maksymalną liczbę punktów m.in. za bardzo dobrą organizację parkingu oraz poziom utrzymania czystości, a Gemini Park Bielsko Biała zostało wyróżnione za to, że pomimo trwającej rozbudowy klienci bez utrudnień i niedogodności mogą robić zakupy.

Ogólnopolskie badanie Tajemniczy Klient przeprowadzone przez międzynarodową firmę International Service Check pokazało, że w trakcie prowadzonych prac budowlanych głównym atutem obiektu jest jego wygląd, panująca przyjazna atmosfera i czystość, a poziom obsługi klienta przewyższa średnią krajową – poinformował zarząd obiektu.

- Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że klienci odwiedzający Gemini Park Bielsko-Biała bardzo dobrze oceniają wygląd centrum handlowego, czystość w toaletach i wewnątrz obiektu oraz atmosferę panującą w galerii. Gemini Park Bielsko-Biała w tych kategoriach otrzymało maksymalną liczbę punktów. Tajemniczy Klienci pozytywnie ocenili także strefę Food Court i zwrócili uwagę na dużą ofertę sklepów z różnych branż – mówi Michał Sepioło, ekspert ds. jakości usług w firmie International Service Check. – Poziom obsługi klienta w Gemini Park Bielsko-Biała oceniono na 82,4 proc., a zważywszy na średnią ocen w Polsce wynoszącą 78,1 proc., jest to dobry wynik – dodaje M. Sepioło.

Badanie Tajemniczy Klient przeprowadzone zostało w 60 centrach handlowych w Polsce, na przełomie kwietnia i maja 2013 r. Jego celem było zbadanie organizacji i funkcjonowania wybranych obiektów. Ocenie podlegało 5 aspektów funkcjonowania Centrum Handlowego, w tym: ogólny wygląd, atmosfera i organizacja obiektu, organizacja i funkcjonowanie parkingu, wygląd i poziom obsługi jednego ze sklepów w strefie zakupów, w strefie gastronomicznej oraz w supermarkecie.

– Naszym priorytetem jest, aby Gemini Park Bielsko-Biała przez cały czas trwania rozbudowy funkcjonowało sprawnie, a prace budowlane nie wpływały na komfort robienia zakupów. W tym celu zadbaliśmy o odpowiednie oznakowanie obiektu i dróg dojazdowych, zwiększyliśmy ilość służb sprzątających oraz zintensyfikowaliśmy działania komunikacyjne: m.in. banery na obiekcie informowały o rozbudowie, zmianie uległ system identyfikacji wizualnej, a informatory z mapkami przedstawiały jak poruszać się po centrum – mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała. – Wyniki badań Tajemniczy Klient potwierdzają, że przyjęta przez nas strategia przyniosła oczekiwane skutki – dodaje K. Brączek.

Równie wysokie wyniki w badaniu Tajemniczy Klient osiągnęło bliźniacze centrum Gemini Park Tarnów. Odwiedzający obiekt w Małopolsce maksymalną liczbę punktów przyznali m.in. za bardzo dobrą organizację parkingu oraz poziom utrzymania czystości.

 
© 2011 GREM Gemini Real Estate Management Sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie www.y-c.com.pl

 

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE W POLSCE | WYNAJEM POWIERZCHNI | WYNAJEM POWIERZCHNI W CENTRACH HANDLOWYCH | KOMERCJALIZACJA OBIEKTÓW HANDLOWYCH | PROJECT MANAGEMENT

DEVELOPMENT MANAGEMENT | INVESTMENT CONSULTING | CENTRUM HANDLOWE | CENTRUM HANDLOWO-ROZRYWKOWE | CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE | INWESTYCJE KOMERCYJNE