Nota prawna

Prawa autorskie
Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz  wszelkie  jego  elementy  są  chronione  przepisami  prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.  z  2000  r.  Nr  80,  poz.  904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.). Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw.  dozwolonego   użytku   Użytkownika   Serwisu,  tj.   wyłącznie  w  celu   prywatnym i  niekomercyjnym,   pod   warunkiem   nienaruszania   jakichkolwiek   praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z GREM Gemini Real Estate Management Sp. z o.o.

Ochrona prywatności
Pragniemy poinformować, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi o ochronie danych osobowych, wszelkie dane podawane w serwisie, są wykorzystywane do celów przetwarzania zapytań. GREM Gemini Real Estate Management Sp. z o.o. traktuje dane jak poufne, nie sprzedaje, nie wynajmuje, ani nie udostępnia danych osobom trzecim.

Odpowiedzialność
Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Informacje dostępne na stronie zostały opracowane z największą starannością, mimo to GREM Gemini Real Estate Management Sp. z o.o. nie  udziela  żadnej  gwarancji,  co  do  formy  i   treści  informacji umieszczonych w Serwisie,w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników Serwisu. Wykorzystanie treści zamieszczonej na na stronie internetowej jest wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

 
© 2011 GREM Gemini Real Estate Management Sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie www.y-c.com.pl

 

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE W POLSCE | WYNAJEM POWIERZCHNI | WYNAJEM POWIERZCHNI W CENTRACH HANDLOWYCH | KOMERCJALIZACJA OBIEKTÓW HANDLOWYCH | PROJECT MANAGEMENT

DEVELOPMENT MANAGEMENT | INVESTMENT CONSULTING | CENTRUM HANDLOWE | CENTRUM HANDLOWO-ROZRYWKOWE | CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE | INWESTYCJE KOMERCYJNE